Prawo do odstąpienia od umowy

I. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sklepu dokonać zwrotu lub wymiany dostarczonego Produktu w terminie 3 dni roboczych od momentu odbioru Produktu pod warunkiem że Produkt nie był użytkowany, nie nosi śladów użytkowania oraz Produkt jest w pełni wartościowy i nie uszkodzony. Koszty dostawy wymienianego i/lub zwracanego Produktu ponosi Klient.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości potrącenia 5% wartości brutto zamawianego Produktu na poczet kosztów obsługi.

II. Klient, będący Konsumentem

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta. Do zachowania terminu odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował że sam odbierze Produkt.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt przygotowania Produktu do wysyłki, koszt odesłania Produktu do Sprzedającego).

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Zwrotu można dokonać osobiście w siedzibie Sprzedającego w Pruszkowie ul. Przejazdowa 25 magazyn nr 11 w dni robocze w godzinach 8-16.

6. Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do niego, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności co nastąpi pierwsze.

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kontakt

Lema Engineering Sp. z o.o.
ul.Przejazdowa 25
05-800 Pruszków

Godziny otwarcia
Pn-Cz 8-16, Pt 8-14

+ 48 22 6388031
+ 48 22 6389778

sklep@lema-wozki.pl

NIP: PL5222610782,
KRS 000028711


do góry