Odpowiedzialność za wady Produktu i Reklamacja

  1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.
  2. Sprzedawca udziela Klientowi pisemnej gwarancji. Gwarancja wynosi 12 miesięcy, chyba że w ofercie Produktu wskazano inaczej. Gwarancja rozpoczyna się w momencie gdy Klient wejdzie w posiadanie Produktu i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w Produkcie sprzedanym. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fabryczne lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił Sprzedawcę pisemnie, w terminie udzielonej gwarancji, o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Klientowi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. W przypadku gdy Klientem jest Konsument, Sprzedający odpowiada za wady Produktu na zasadach rękojmi Dział II kodeksu Cywilnego art. 556-576
  4. Reklamacja możne być złożona w dowolnej formie. Najlepiej zrobić to pisemnie, korzystając z gotowego formularza link . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę, datę jej stwierdzenia oraz określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio w jego siedzibie, wysyłać listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej e-mail: serwis@lema-wozki.pl
  5. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona art. 558 i n Kodeksu cywilnego. Sprzedający odpowiada za wady fabryczne (gwarancja). Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą i która jest ograniczona do wartości zamówienia.

    5.1 Wszystkie zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora Klienta. Rzeczywisty produkt może również nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu (zależy to od kraju pochodzenia i producenta produktu, który aktualnie znajduje się w magazynie). Wystąpienie powyższych rozbieżności nie stanowi wady Produktu.

    5.2. Lema Engineenerig Sp. z o. o. Cały czas dąży do podniesienia jakości i funkcjonalności oferowanych Produktów, dlatego też zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych bez informowania o tym. Wszelkie zmiany parametrów technicznych nie mających istotnego wpływu na funkcjonalność Produktu nie mogą być traktowane jako wada Produktu.

FORMULARZ REKLAMACJI

Kontakt

Lema Engineering Sp. z o.o.
ul.Przejazdowa 25
05-800 Pruszków

Godziny otwarcia
Pn-Cz 8-16, Pt 8-14

+ 48 22 6388031
+ 48 22 6389778

sklep@lema-wozki.pl

 

NIP: PL5222610782,
KRS 000028711

Zamówienia

sklep@lema-wozki.pl

+ 48 660596708

+48 22 6389778


do góry